SE*Black Precious


Uppfödning av Norska skogkatter i mitten av Dalarna. 

Jag Mikaela föder upp i liten skala och målet är friska välmående rastypiska katter som får växa upp i hemmiljö med barn och andra djur. 

Min första skogis var min hjärtekatt SE*Lisselbacks Eros, som jag skaffade 2017 det var han som väckte intresset för denna underbara ras och även för avel och utställning. Sedan dess har intresset fortsatt och i början av 2018 fick jag mitt stamnamn.


SE*Lisselbacks Eros

SE*Lisselbacks Eros