Om allt går enligt planerna väntas tillökning i början av december